OFERTA
PALIWO GAZOWE
Oferta PAK-Volt S.A. przeznaczona jest m.in. dla:
 • odbiorców końcowych:
 1. Odbiorców przemysłowych
 2. Dużych przedsiębiorstw
 3. Małych i średnich przedsiębiorstw
 4. Organów samorządu terytorialnego
 5. Zarządców nieruchomości

PAK-Volt S.A. współpracuje z producentami oraz dystrybutorami gazu ziemnego.
Obszar działalności PAK Volt obejmuje terytorium całego kraju.

 

Gwarancją pewności dostaw gazu jest umowa współpracy z Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
OBRÓT HURTOWY
PAK Volt prowadzi obrót gazem na rynku hurtowym w oparciu o produkty dostosowane do potrzeb partnerów handlowych:
 • produkty standardowe w pakietach dziennych, tygodniowych, miesięcznych, kwartalnych i rocznych (spot/forward).
 • produkty niestandardowe - na następny dzień, tydzień i miesiąc.
 • grafik dostaw dostosowany do potrzeb kontrahenta.
 • rozliczanie dostaw w oparciu o indeksy rynkowe.
PAK-Volt S.A. oferuje usługę bilansowania handlowego polegającą na zgłaszaniu operatorowi systemu przesyłowego przez podmiot odpowiedzialny za bilansowanie handlowe do realizacji umów sprzedaży gazu zawartych przez użytkowników systemu i prowadzenie z nimi rozliczeń różnicy rzeczywistej ilości pobranego paliwa gazowego i wielkości określonych w tych umowach dla każdego okresu rozliczeniowego. PAK-Volt S.A. posiada własną GRUPĘ BILANSOWANIA. Podmioty zainteresowane uczestnictwem w Grupie proszone są o bezpośredni kontakt. Ceny paliwa gazowego oraz pozostałe warunki dostaw kształtowane są na podstawie przewidywanej struktury zakupu oraz bieżącej sytuacji rynkowej, zwracając szczególną uwagę na optymalizację ryzyka, kosztów zakupu oraz rynkowy poziom oferowanych cen. Bieżącą działalność handlową w obrocie paliwem gazowym prowadzimy głównie w oparciu o umowy ramowe, preferując międzynarodowy standard umowy EFET. Ze swoimi partnerami podpisujemy krótko - i długoterminowe kontrakty zakupu i sprzedaży energii.
ODBIORCY KOŃCOWI
Oferta skierowana jest do odbiorców paliwa gazowego, w tym do małych i średnich firm, jak również dużych przedsiębiorstw i instytucji czy organów samorządu terytorialnego.
Spółka zapewnia także realizację wszelkich niezbędnych formalności związanych z procesem zmiany sprzedawcy. Przewagą konkurencyjną oferty PAK-Volt są przejrzyste stawki cenowe, korzystne terminy płatności oraz gwarancja niezmienności ceny przez cały okres obowiązywania umowy.
ZMIANA SPRZEDAWCY
Na podstawie udzielonych przez klientów pełnomocnictw PAK-Volt S.A. świadczy usługi zmiany sprzedawcy gazu.
CENNIK
PAK-VOLT S.A. - Cennik Podstawowy stosowany do prowadzenia rozliczeń w zakresie obrotu paliwami gazowymi dla Odbiorców innych niż Odbiorcy w gospodarstwach domowych i w zakresie, dla którego nie ma obowiązku stosowania Taryfy zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, opracowana przez przedsiębiorstwo energetyczne PAK-VOLT S.A.

 

Obowiązuje od 10.10.2023 roku

 

Grupa taryfowa OSD Cena paliwa gazowego w zł netto za 1MWh
W-1 389,68
W-2 389,68
W-3 389,68
W-4 389,68
W-5 389,68
W-6 389,68

 

 • Prezentowane w tabeli ceny i stawki dotyczą jedynie sprzedaży paliwa gazowego i nie zawierają podatku VAT.
 • Aby otrzymać całkowity koszt zakupu należy do podanych cen i stawek dodać stawki dystrybucyjne.
 • Podane ceny nie zawierają kosztów akcyzy.
 • Podane ceny zawierają "Białe Certyfikaty".