Oferta
Energia elektryczna
Oferta PAK-Volt S.A. przeznaczona jest m.in. dla:
 • spółek obrotu energią elektryczną, w tym wydzielonych ze spółek dystrybucyjnych.
 • odbiorców końcowych:
 1. Odbiorców przemysłowych
 2. Dużych przedsiębiorstw
 3. Małych i średnich przedsiębiorstw
 4. Organów samorządu terytorialnego
 5. Zarządców nieruchomości

 

PAK-Volt S.A. współpracuje z producentami oraz dystrybutorami energii elektrycznej.

 

 • Obszar działalności PAK Volt obejmuje terytorium całego kraju oraz m.in. następujących Operatorów Systemów Dystrybucyjnych:
 1. ENEA OPERATOR Sp. z o.o.
 2. ENERGA OPERATOR S.A.
 3. PKP ENERGETYKA S.A.
 4. TAURON DYSTRYBUCJA S.A.
 5. PGE DYSTRYBUCJA S.A.
 6. INNOGY POLSKA S.A.
Gwarancją pewności dostaw energii elektrycznej jest członkostwo PAK-Volt S.A. w Rynku Bilansującym. Pracownicy zespołu PAK-Volt S.A. posiadają licencje maklerów giełd towarowych, a spółka uczestniczy w handlu energią elektryczną na Towarowej Giełdzie Energii S.A., rynku energii elektrycznej Giełdy Papierów Wartościowych S.A. oraz na platformie brokerskiej TFS.
Obrót hurtowy
PAK Volt prowadzi obrót energią elektryczną na rynku hurtowym w oparciu o produkty dostosowane do potrzeb partnerów handlowych:
 • produkty standardowe w pakietach dziennych, tygodniowych, miesięcznych, kwartalnych i rocznych (spot/forward).
 • produkty niestandardowe - na następny dzień, tydzień i miesiąc.
 • grafik dostaw dostosowany do potrzeb kontrahenta.
 • rozliczanie dostaw w oparciu o indeksy rynkowe.
 • pośrednictwo w ofertowaniu na rynek giełdowy.
PAK-Volt S.A. oferuje usługę bilansowania handlowego polegającą na zgłaszaniu operatorowi systemu przesyłowego elektroenergetycznego przez podmiot odpowiedzialny za bilansowanie handlowe do realizacji umów sprzedaży energii elektrycznej zawartych przez użytkowników systemu i prowadzenie z nimi rozliczeń różnicy rzeczywistej ilości pobranej energii elektrycznej i wielkości określonych w tych umowach dla każdego okresu rozliczeniowego. Ceny energii elektrycznej oraz pozostałe warunki dostaw kształtowane są na podstawie przewidywanej struktury zakupu oraz bieżącej sytuacji rynkowej, zwracając szczególną uwagę na optymalizację ryzyka, kosztów zakupu oraz rynkowy poziom oferowanych cen. Bieżącą działalność handlową w obrocie energią elektryczną prowadzimy głównie w oparciu o umowy ramowe, preferując międzynarodowy standard umowy EFET. Ze swoimi partnerami podpisujemy krótko - i długoterminowe kontrakty zakupu i sprzedaży energii.
Odbiorcy końcowi
Oferta skierowana jest do odbiorców energii elektrycznej należących do grup taryfowych A, B iC, w tym do małych i średnich firm, jak również dużych przedsiębiorstw i instytucji czy organów samorządu terytorialnego.
Spółka zapewnia realizację wszelkich niezbędnych formalności związanych z procesem zmiany sprzedawcy. Przewagą konkurencyjną oferty PAK-Volt są przejrzyste stawki cenowe, korzystne terminy płatności oraz gwarancja niezmienności ceny przez cały okres obowiązywania umowy.
Zmiana sprzedawcy energii elektrycznej
Na podstawie udzielonych przez klientów pełnomocnictw PAK-Volt S.A. świadczy usługi zmiany sprzedawcy energii elektrycznej.