INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZY
Informacje dla akcjonariuszy

Zarząd Spółki PAK-Volt Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: PAK-Volt lub Spółka), działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798), wzywa po raz pierwszy Akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty należy składać w siedzibie PAK-Volt w Warszawie, ul. Pańska 77/79, w każdy piątek w godzinach od 8.00 do 14.00.