Energy Supply
Guarantee
Our Clients
PolsatPolsat BoxPlusTauronPolenergiaPT LarisEnergaPetrotelNetiaTK Telekom
Contact
Contact data

PAK-VOLT S.A.
Pańska street 77/79; 00-834 Warsaw

 

e-mail: info@pakvolt.pl
phone: 224378655, fax: 224378682

 

NIP EU: PL 526-20-83-337
Regon: 012493217

 

Bank account:
33 1140 1010 0000 5289 6900 1001

 

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
KRS: 21500, wysokość kapitału zakładowego: 29.500.000
PLN, wysokość kapitału wpłaconego: 29.500.000 PLN.

 

Trading electricity:
e-mail: h72@pakvolt.pl
phone: 224378695, fax: 224378650

 

Trading of electrical power products:
e-mail: h71@pakvolt.pl
phone: 224378680, fax: 224378644

 

Finances and accountancy:
e-mail: fr@pakvolt.pl
fax: 224378674

Write to us
Thank you for sending the message!
We will try to answer all your messages.