Aktualności
Ostatnie wydarzenia
Radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności w Nowym 2019 Roku
2018

Audyt nadzoru normy ISO 9001:2008
2017

DEKRA Certification Sp. z o.o. przeprowadziła audyt nadzoru dotyczący normy ISO 9001:2008, który zakończył się wynikiem pozytywnym i utrzymał certyfikację systemu zarządzania w spółce.

Certyfikat Jakości Biznesu „Przedsiębiorstwo Fair Play”
2017

PAK-Volt S.A. kolejny raz został uhonorowany Certyfikatem Jakości Biznesu „Przedsiębiorstwo Fair Play”, co potwierdza rzetelność firmy, terminowość i dbałość o właściwe relacje z klientami.

Kontrakt ze spółką Energa-Obrót S.A.
2016

We wrześniu 2015 roku PAK-Volt S.A. zawarł kontrakt na dostawę energii elektrycznej do spółki Energa-Obrót SA na wartość ok. 32 mln zł.

Kontrakt ze spółką Alpiq Energy SE
2016

W III kwartale 2015 roku PAK-Volt S.A. zawarł kontrakty na dostawę energii elektrycznej do spółki Alpiq Energy SE na wartość ok. 65 mln zł.

Kontrakt ze spółką Polenergia Obrót S.A.
2016

W lipcu i sierpniu 2015 roku PAK-Volt S.A. zawarł kontrakty na dostawę energii elektrycznej do spółki Polenergia Obrót S.A. na wartość ok. 31 mln zł.

Zmiana nazwy Spółki
2014

Uprzejmie informujemy, że z dniem 26.05.2014 roku uległa zmianie nazwa naszej Spółki z dotychczasowej: Elektrim-Volt Spółka Akcyjna na: PAK-Volt Spółka Akcyjna (skrócona nazwa PAK-Volt S.A.). Wszystkie pozostałe dane: NIP, Regon, numery rachunków bankowych, numery telefonów oraz adres pozostają aktualne.

Zawarcie umowy na dostawę i wdrożenie nowego systemu informatycznego
2013

W czerwcu br. zawarliśmy z firmą Sygnity S.A. umowę na dostawę i wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców końcowych i obejmującego m.in. mechanizmy do: akwizycji i zarządzania danymi pomiarowymi od Operatorów Systemów Dystrybucyjnych, rozliczania, ofertowania, analiz ekonomicznych oraz  prognozowania zapotrzebowania na energię elektryczną.